Výstavy 2010

26.9.2010 Klubová výstava ČMKCHYT, Želiv
rozh. B. Kowalska Malitka (PL)

Holiday On Ice Bohemia Platina – šampionů - R. CAC
Parodie Bohemia Platina - tř. dorostu - Velmi nadějná 1., Nejlepší dorost

Parodie Bohemia Platina
Parodie Bohemia Platina
Parodie Bohemia Platina
Parodie Bohemia Platina